Posts Tagged ‘chi’

Mah.


01 Nov

ehi, voi!

voi?

noi!

noi noi?

no!

noi voi!

ma noi chi?

Diary of a Baltic Man

Real Eyes. Real Lies. Realize.


Ricerca personalizzata